OM LOFALK ADVOKATBYRÅ

På Lofalk Advokatbyrå har vi lång erfarenhet av att biträda företag i finansiella svårigheter liksom intressenter som vill investera i företag i kris. Våra uppdragsgivare är såväl små- och medelstora företag som internationella industrikoncerner. Under åren har vi framgångsrikt medverkat som finansiella rådgivare och som rekonstruktör respektive konkursförvaltare för företag inom en rad olika branscher.

Vi vet att tillgång till likviditet och en väl genomarbetad kommunikationsplan är avgörande för framgång. Vi vet också att skapandet av ett mindre och väl sammanhållet ledningsteam med gott samarbete och transparens leder till effektiva beslutsvägar och åtgärder under rekonstruktionen. Bolagsledningen behöver hjälp och stöd när den ordinarie verksamheten ska bedrivas parallellt med rekonstruktionen och de åtgärder som krävs under den perioden.

Industriella eller finansiella aktörer kan bidra med likviditet. Genom vårt omfattande kontaktnät bland svenska och utländska banker, fonder, institutioner, industrier och finansiella rådgivare kan vi snabbt sondera förutsättningar för finansiering av företag i olika grad av distress. Vi samarbetar ofta med olika organisationer för anskaffning av kapital och likviditet. Vi är dock helt oberoende och inte knutna till någon finansiell institution.

Byrån grundades år 2006 av Guy Lofalk och var Sveriges första nischbyrå med denna inriktning. Lofalk verkar i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds etiska regler.