VÄLKOMMEN TILL LOFALK

Lofalk är en ledande nischbyrå med expertis inom finansiering och insolvensrätt. Vi arbetar med frågor rörande företag i distress, till exempel genom att:

– Biträda bolag och dess intressenter i ekonomisk kris eller akuta finansiella situationer

– Accepterar förordnanden som rekonstruktör och konkursförvaltare

– Biträda banker, finansiella institut eller andra innehavare av lån eller låneportföljer

– Assisterar klienter som investerar i så kallade distress assets

Vi har stor erfarenhet av gränsöverskridande transaktioner i ett flertal branscher, såväl i Sverige som utomlands.