TRACK RECORD

Vårt arbetsfält är vitt och vi trivs att arbeta där det finns utmaningar, alltifrån små- och medelstora företag till internationella industrikoncerner. Vi har tagit oss an några av de största uppdragen.

Under pandemiåret 2020 genomförde vi 20 krävande rekonstruktioner. Samtliga rekonstruktionsprocesser slutförda samma år med lyckad utgång.

Samma år (2020) hanterade vi parallellt med rekonstruktionerna ovan Vapianoföretagen med dess restaurangkoncept och moderbolaget Gå Lugnt Restauranger AB. Koncernen hade över 500 anställda och 9 dotterbolag med restaurangverksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Avvecklingen var mycket framgångsrik och av de nio dotterbolagen kunde sex räddas undan konkurs och säljas under pandemiåret 2020. De tre övriga dotterbolagen avvecklades genom konkurs. I moderbolaget beräknas konkursen kunna avslutas med utdelning.

Tidigare har vi haft uppdrag inom fordonsindustri, SAAB Automobile AB, med cirka 5 000 anställda och global verksamhet med tillverkning i Sverige och andra länder runt om i världen. Vidare har vi rekonstruerat Klippan AB med dotterbolag, ett av Sveriges äldsta företag med papperstillverkning på tre orter i Sverige.

Våra övriga rekonstruktionsuppdrag har spänt över detaljhandelskedjor med hundratals anställda, svenska och internationella koncerner med mera med mera.

En stor del av våra uppdrag har också bestått av informella rekonstruktioner, så kallade ”out of court restructurings”, där frivilliga överenskommelser mellan i första hand ägarna men även borgenärer har medverkat i dessa underhandsuppgörelser. Dessa omfattas naturligtvis av sekretess och tystnadsplikt.