KARRIÄR - ANNONS 190131

Är Du intresserad av en framtid inom finansiell krishantering, turn-arounds, och finansiering?

Lofalk Advokatbyrå är den första nischbyrån i Skandinavien som är specialiserad på rekonstruktioner, hantering av distressed debt, insolvensrätt och finansiering av företag i finansiella svårigheter.

Vi söker advokater/jurister med erfarenhet från och intresse av insolvens, sakrätt och/eller finansiering.

Uppdragen inom våra specialområden ökar nu när fler upptäckt möjligheten att rädda företag i svårigheter, förvärva sådana företag och möjligheterna att finansiera sådana operationer. De internationella uppdragen att biträda borgenärer i krisföretag, rekonstruera företag operativt och finansiellt ökar också. Vi behöver därför omgående förstärkning till vårt team.

Insolvensrätten är på väg att utvecklas och skapar möjligheter där det tidigare endast funnits svårigheter. Vi söker både Dig med bred erfarenhet från insolvens och obeståndrätt eller finansiering som Dig som har kortare erfarenhet men vill utvecklas inom vårt område. Utvecklingsmöjligheterna är stora och vi ser fram emot att utvecklas och förstärka vårt team med Dig.

Frågor samt ansökningshandlingar kan ställas till Guy Lofalk, guy.lofalk@lofalk.se alt. 08-402 15 30.