Lofalk Advokatbyrå grundades år 2006 av Guy Lofalk och är Sveriges första nischbyrå med fokus på att biträda företag i finansiella svårigheter och andra intressenter som vill investera i företag i kris eller s k distressed assets.

Lofalk har lång och bred erfarenhet inom våra specialområden. Vi har framgångsrikt medverkat med råd och biträde, eller som rekonstruktör respektive konkursförvaltare, i en mängd olika transaktionstyper, från småföretag till internationella industrikoncerner och i många olika branscher såsom fordonsindustri (SAAB Automobile AB), papper (Klippan AB) och gruvindustri.

För företag i finansiella svårighet är tillskott av likviditet och ny långsiktig finansiering av yttersta vikt. Genom vårt omfattande kontaktnät bland svenska och utländska banker, fonder, institutioner och finansiella rådgivare kan vi snabbt sondera förutsättningar för finansiering av företag i olika grad av distress. Vi är dock helt oberoende och inte knutna till någon finansiell institution.

På Lofalk har vi sett att god kommunikation är av största betydelse för en framgångsrik företagsrekonstruktion. Bibehållet förtroende från exempelvis kunder och leverantörer är avgörande faktorer för att en rekonstruktion skall lyckas och ändamålsenlig och effektiv kommunikation med sådana parter såväl som massmedia är nödvändig. Vi på Lofalk har förståelse för och erfarenhet av att hantera även dessa icke-juridiska aspekter av arbetet kring företagsrekonstruktioner.

Lofalk verkar i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds etiska regler.

  > OM LOFALK

KONTAKTPERSONER

KARRIÄR

 

© 2017 Lofalk Advokatbyrå | Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, 08-402 15 30 |